Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Dôležité inštitúcie – Ústredný portál verejnej správy

Dôležité inštitúcie – Ústredný portál verejnej správy

Pridané dňa: 11.02.2022

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Informácie (rady, návody, popisy), ktoré návštevník hľadá, sú v súčasnosti mnohokrát súčasťou informačných serverov jednotlivých rezortov. Cieľom portálu je tieto informácie a služby zintegrovať a prehľadnou a prístupnou formou poskytovať používateľovi.

Medzi najvýznamnejšie úlohy ústredného portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov.

Obsah ÚPVS zahŕňa digitálny obsah vo forme podporných informácií na využitie služby a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu ÚPVS sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • organizácia informácií a služieb podľa okruhov životných situácií – v súčasnom „informačnom pretlaku“ býva často ťažké práve získanie hľadanej a potrebnej informácie. Z tohto dôvodu sú služby na ÚPVS logicky členené podľa cieľovej skupiny (občan/podnikateľ/inštitúcia) a okruhov životných situácií, ktoré sprístupňujú informácie a služby zoradené v abecednom poradí. Tento koncept umožňuje pristupovať k požadovaným informačným zdrojom, ako aj elektronickým službám štruktúrovane, podľa skutočných požiadaviek používateľa a cielene filtrovať rozsiahly obsah ÚPVS. Štrukturalizácia obsahu ÚPVS je jedným z rozhodujúcich prínosov ÚPVS vzhľadom na distribuované zdroje na stránkach jednotlivých pripojených subjektov.
  • virtuálna centralizácia – z hľadiska používateľov služieb ÚPVS predstavuje portál centralizované riešenie, kde sú z jedného miesta dostupné všetky informácie a logicky členené elektronické služby prístupné jednotným spôsobom. Centralizácia však nie je realizovaná presunom služieb na ÚPVS, ide o virtuálne centralizovaný systém, ktorý predstavuje integračnú platformu pre všetky ďalšie služby – informačné zdroje a systémy implementujúce jednotlivé procesy. Vládny portál aj s distribuovanou štruktúrou sa však používateľovi javí ako centralizovaný systém s jednotnou logikou a štruktúrou.

Detailnejšia charakteristika portálu, popis jednotlivých častí a funkcionality ÚPVS je uvedený v Návode na použitie portálu

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a používateľom ÚPVS sú definované v dokumente  Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVS [.pdf, 519 kB]. 

Podmienky upravujúce práva, povinnosti a právne vzťahy medzi prevádzkovateľom ÚPVS a orgánmi verejnej moci pri poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom ÚPVS ustanovujú Všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom ÚPVS [.pdf, 718 kB].

V zmysle § 21 ods. 1 a ods. 3 písm. b) zákona o e-Governmente je na účely autentifikácie možné použiť autentifikátor, ktorým je:

  • úradný autentifikátor – úroveň zabezpečenia „vysoká“ (schéma oznámená aj v Úradnom vestníku Európskej únie), 
  • alternatívny autentifikátor – úroveň zabezpečenia „vysoká“,
  • autentifikačný certifikát – úroveň zabezpečenia „pokročilá“,
  • prostriedky elektronickej identifikácie členských štátov EÚ podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 – úroveň zabezpečenia „pokročilá“ alebo „vysoká“.

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/o-portali