Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Dôležité inštitúcie – Finančná správa

Dôležité inštitúcie – Finančná správa

Pridané dňa: 11.02.2022

Portál finančnej správy zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám daňových a colných úradov. Verejnosť na portáli získa informácie, rady, návody, popisy, ale tiež prostredníctvom portálu môže elektronicky komunikovať s finančnou správou.

Cieľom portálu je vytvoriť verejnosti priestor na plnenie si zákonných povinností v oblasti daní a ciel a tiež má ambíciu byť zdrojom potrebných informácií pre zorientovanie sa v daňovej problematike a v oblasti ciel. Portál všetky informácie a služby integruje a prehľadnou a prístupnou formou poskytuje verejnosti.

Medzi najvýznamnejšie úlohy portálu patrí nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov .

Obsah portálu zahŕňa podporné informácie na využitie služieb a samotné poskytovanie elektronických služieb. Koncept obsahu portálu sa riadi nasledujúcimi princípmi:

  • organizácia informácií a služieb podľa životnej situácie
  • rozdelenie informačného obsahu podľa typu subjektu

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 28. 10. 2019
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 19. 9. 2014

Zdroj: https://www.financnasprava.sk/sk/o-portali-fs