Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Počúvajte Rádio Lumen + k dispozícií Playlist

Počúvajte Rádio Lumen + k dispozícií Playlist

ŽIVÉ VYSIELANIE / LIVE STREAM

Spustenie online rádia!

Poslanie Rádia LUMEN možno vyjadriť týmito slovami:

– Viera v Ježiša Krista a Cirkev ako opora života človeka
– Spoločenstvo na ceste
– Kristove znamenie pre spoločnosť.

Rádio LUMEN je súkromná katolícka rozhlasová stanica s evanjelizačným charakterom. Vlastníkom je Katolícka cirkev na Slovensku v jej štruktúrach. Chce slúžiť ako jej dielo na poučenie a oddych všetkých, ktorí ho počúvajú. Zdroj: https://www.lumen.sk/profil.html