Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Počúvajte Rádio Regina Východ + k dispozícií Playlist

Počúvajte Rádio Regina Východ + k dispozícií Playlist

ŽIVÉ VYSIELANIE / LIVE STREAM

Spustenie online rádia!

Rádio Regina Východ (reginavychod@rtvs.sk)zabezpečuje autonómne regionálne vysielanie na východnom Slovensku a participuje na príprave spoločného vysielania Rádia Regina. Prináša informácie o dianí v regióne, aktuálnu a tematickú publicistiku a príjemnú hudbu s výrazným podielom folklóru z východného Slovenska. Zdroj: https://reginavychod.rtvs.sk/o-radiu