Pozvania na výlety, eventy, podujatia, akcie a zaujímavé miesta po Slovensku
Slovak Life
Počúvajte Rádio Regina Západ + k dispozícií Playlist

Počúvajte Rádio Regina Západ + k dispozícií Playlist

ŽIVÉ VYSIELANIE / LIVE STREAM

Spustenie online rádia!

Rádio Regina Západ vysiela viac ako 12 hodín denne autonómneho vysielania z bratislavského štúdia. Svojim FM signálom pokrýva západné Slovensko. V pracovných dňoch vo vysielaní prevládajú relácie kontaktného charakteru s poslucháčmi. Ráno (5:00 – 9:00) stanica vysiela Rádiobudík, Predpoludnie s Rádiom Regina Západ (9:00 – 12:00) a Popoludnie s Rádiom Regina Západ (13:00 – 17:00). V reláciách dominujú informácie o dianí v obciach a mestách Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja, ako aj témy z oblasti školstva, zdravotníctva, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce, verejného poriadku, bezpečnosti, dobrovoľníctva, tradícií, spoločenského diania, kultúry, športu, životného štýlu, či spotrebiteľské témy a pod. Vo vysielaní nechýbajú dobré rady, osveta a inšpirácie. Z pestrého víkendového programu Reginy Západ odporúčame napr. v sobotu od 9. hod. reláciu Panoráma Rádia Regina, ktorú charakterizujú najmä turisticko-historicko-vlastivedné témy západoslovenskej krajiny. Zdroj: https://reginazapad.rtvs.sk/o-radiu