slovaklife.sk / slovakialife.sk
INFORMÁCIE O ŽIVOTE NA SLOVENSKU
Práca a Podnikanie – Finstat.sk

Práca a Podnikanie – Finstat.sk

Pridané dňa: 13.02.2022

FinStat sme založili v roku 2012 a jeho prvú verziu sme po ročnej práci spustili v roku 2013. Naším cieľom bolo vytvoriť webový portál, ktorý pomôže ľuďom jednoducho a zadarmo posúdiť finančné zdravie slovenských firiem.

Od spustenia FinStatu sme spracovali množstvo dátových zdrojov, ktoré analyzujeme a pomocou ktorých skladáme obraz jednotlivých firiem. Spojením dátových zdrojov na jedno miesto, ich spracovaním a analyzovaním vyťažených dát zároveň vytvárame aj obraz celého trhu – slovenských firiem ako celku, jednotlivých odvetví aj skupín podnikateľov.

Medzi najdôležitejšie dátové zdroje, ktoré spracovávame, patria Obchodný vestník, Obchodný register, Živnostenský register, Register účtovných závierok, Register úpadcov, zoznamy dlžníkov z poisťovní, zoznamy finančnej správy a súdne rozhodnutia. Pracujeme aj s ďalšími dátovými zdrojmi, pričom ročne na FinStat pridávame 4-6 nových a v tom chceme pokračovať aj v budúcnosti.

Zdroj: https://finstat.sk/o-finstate